Ons project


Binnen de verspanende industrie wordt vaak gesproken over adaptief bewerken, zijnde het nemen van gerichte acties op basis van de actuele productie-situatie. De succesvolle toepassing staat of valt met enerzijds het beschikken over correcte (real-time) data en anderzijds over de bijhorende gestructureerde en gedigitaliseerde werkmethoden. Het eerste komt steeds meer en meer binnen handbereik dankzij het steeds groeiende aanbod van hard- en software. Voor het tweede dient men de stap te nemen naar het 'modelgebaseerd bewerken' waarbij geparametriseerde modellen (formules) worden ingezet om het optimale verspaningsproces te identificeren.

Binnen het project "Modelgebaseerd bewerken" worden dergelijke modellen doorontwikkeld en omgezet in praktisch toepasbare instrumenten.

Meer info...