Optimaliseer je draaiproces

Procescondities

Verkrijg inzicht in het draaiproces door een analyse van de snijkrachten en te verwachten ruwheidwaarden.

Economisch model

Bereken de 'economische standtijd' en 'standtijd voor maximale productie' voor een draaigereedschap en bepaal van daaruit de meest geschikte snijsnelheid.

Optimaliseer je freesproces

Frezen

Verkrijg inzicht in het freesproces door een analyse van de te verwachten snijkrachten en hun patroon.

Economisch model

Bereken de 'economische standtijd' en 'standtijd voor maximale productie' voor een vol freesgereedschap en bepaal van daaruit de meest geschikte snijsnelheid.

Proceskaarten

Bekijk de invloed van verschillende parameters op het verspaningsproces.

Dynamisch gedrag

Vermijden van trillingen tijdens een freesoperatie.

Word een verspaningsexpert

Standtijdscurven

Een standtijdscurve laat toe om de levensduur van een gereedschap bij een bepaalde snijsnelheid in te schatten. Bereken zelf de standtijdscurve op basis van twee punten.

Kostenestimatie

Bereken een (kosten)model door middel van lineaire regressie.

Minimale spaandikte

Bereken de minimale spaandikte voor een goed verspaningsproces.

Precisiemodel

Verkrijg een correct beeld van de nauwkeurigheid van uw freesmachine.